Veekvaliteeti tagamine – lennuk hädamaandus Ülemiste järvele

Täna hommikul kell 10.18 tegi kullerfirma DHL kaupa vedanud Poola firma EXIN kaubalennuk AN26 hädamaandumise Tallinnas Ülemiste järvele.

 

Ülemiste veepuhastusjaam toimib tavapäraselt, hetkel ei ole vee kvaliteediga probleeme ning me usume, et probleeme kvaliteediga ei teki.

AS Tallinna Vesi töötajad on koos Päästeametiga õnnetuskohta külastanud. Päästeamet tegeleb olukorra tegevuste juhtimisega. Meie andmetel on kõik lennukis viibinud inimesed terved. Tegemist on olnud ainult väiksemate vigastustega.

AS Tallinna Vesi jaoks on see potentsiaalne reostusõnnetus. Lennukist lekib jääle kütust, kuid oleme jääle paigaldanud absorbentmatid ja -poomid, et vähendada võimalikke mõjusid. Lekete alla on asetatud kogumisvannid, et voolav kütus ei satuks jääle.

Peamiseks probleemiks on lennukist kütuse eemaldamine. Selleks on Päästeamet puhastanud tee pääsemaks lennukile võimalikult lähedale, kust on võimalik lennuk kütusest tühjaks pumbata. Usume, et seeläbi ei teki täiendavat reostust. Päästeameti kinnitusel ei sisaldanud lennuki pagas vee kvaliteedile ohtlikke aineid.

Kõigi eelduste kohaselt liigub vesi õnnetuskohalt veepuhastusjaama umbes ühe kuu pärast.

Lühiajaline veekvaliteedi tagamine:

Oleme oluliselt suurendanud toorvee analüüside tegemise sagedust. Juhul kui probleeme avastatakse, siis kasutatakse vett madalamatest veekihtidest.

Pikaajaline veekvaliteedi tagamine:

Oleme tellinud kemikaalid (aktiivsüsi), mida on võimalik kasutada vee täiendavaks puhastamiseks, kui see vajalikuks osutub. Jätkame vee kvaliteedi jälgimist.

Olukord vee kvaliteedi osas on kontrolli all. Hetkel ei ole probleeme vee kvaliteediga ning usume, et probleeme kvaliteediga ei teki.