AS Tallinna Vesi müügitulu kasvas 2009. aastal 7.3 protsenti 772.4 miljoni kroonini

Möödunud aastal suurenes AS-i Tallinna Vesi tegevuskasum vee ning kanalisatsiooniteenuste müügist 9.8 protsenti 414.4 miljoni kroonini ning tegevuskasum muudest tegevustest suurenes 70.2 protsenti 47.5 miljoni kroonini. Ettevõte investeeris 2009. aastal 251.6 miljonit krooni.

AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith ütles, et eelmise aasta koondtulemust mõjutas olulisel määral neljas kvartal. “ Neljanda kvartali tugevaid majandustulemusi mõjutasid eelkõige kaks asjaolu – tänu uute kanalisatsioonitorustike valmimisele teenis ettevõte liitumistega seotud täiendavat tulu ning samuti rakendati ettevõtte suhtes 0,5-kordse saastetasude koefitsiendi soodustust lämmastiku eemaldamise eest reoveest, vähendades suurepäraste keskkonna-alaste tootmistulemuste tõttu ettevõtte poolt makstavaid saastetasusid,” ütles Plenderleith.

AS Tallinna Vesi rajas 2009. aastal ligi 43 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku planeeritud 39 kilomeetri asemel, andes seega ligi 1500 perele võimaluse liituda avaliku kanalisatsioonivõrguga, sealhulgas loodi 200 kliendile liitumisvõimalus aasta enne algset tähtaega.

Möödunud aasta kolmandas kvartalis kiitis AS Tallinna Vesi heaks investeeringu reoveepuhastusjaama täiendava puhastusetapi rajamiseks. ”See investeering võimaldab ettevõttel ka edaspidi täita rangemaid keskkonnanõudeid üha suurenevate saastekoguste juures ning aitab märkimisväärselt kaasa Tallinna ümbritseva merevee ning randade puhtuse parandamisel,” lisas Plenderleith.

2009. aasta jooksul suurenesid ettevõtte müügitulud 7.3 protsenti 772.4 miljoni kroonini. Vee- ning kanalisatsiooniteenuste müük ulatus 707.4 miljoni kroonini, suurenedes eelneva aastaga võrreldes 7.5 protsenti. AS-i Tallinna Vesi puhaskasum möödunud aastal oli 339.9 miljonit krooni, suurenedes eelneva aasta 296 miljoni krooni suuruse kasumiga võrreldes 14.9 protsenti.

AS Tallinna Vesi investeeris mullu 251.6 miljonit krooni, millest 208.7 miljonit krooni investeeriti võrkude ehitusse ning arendamisesse, 17,4 miljonit krooni investeeriti Paljassaare reoveepuhastusjaama, 6,4 miljonit krooni vee kvaliteedi parandamisesse ning 19,1 miljonit krooni suunati muudeks investeeringuteks.

“AS Tallinna Vesi tugevad majandusnäitajad 2009. aastal annavad nii ettevõttele kui ka investoritele kindlust jätkata suurepäraste tootmistulemuste saavutamisega ka tulevikus, millest võidavad eelkõige Tallinna ning selle lähiümbruse tarbijad,” ütles Plenderleith.

AS Tallinna Vesi vee- ning kanalisatsioonitariifid vähenesid 2010. aastal 0.9 protsenti ning vastavalt ettevõtte ja Tallinna linna vahel 12.01.2001.a. sõlmitud teenuslepingule ei esine põhitegevuspiirkonnas kuni lepinguperioodi lõpuni aastal 2020 reaalset tariifitõusu. ”Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad muutuvad ainult vastavalt üldisele tarbijahinnaindeksile, samal ajal on ettevõte võtnud kohustuse investeerida aastal 2010 üle 300 miljoni krooni, millest 200 miljonit krooni suunatakse biofiltri puhastusetapi ehitamisele Paljassaare reoveepuhastusjaama aastatel 2010-2011,” lisas Plenderleith.

Neljanda kvartali täisaruanne on leitav siit: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=details&instrument=EE3100026436&list=2&tab=news&news_id=239169