Tallinnas on tänavu saanud kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse 1366 kinnistut

Kanalisatsioonivõrkude laiendamise kava raames rajati tänavu Tallinnas 49,5 kilomeetrit torustikke, millega loodi liitumisvõimalus 1366-le kinnistule.

AS Tallinna Vesi tootmisjuhi Leho Võrgu sõnul oli viimane suurem objekt 2009. aasta tööde nimekirjas Kose tee kanalisatsiooni rajamine, millele täna laotatakse ajutine talvine asfalt. „Oleme ületanud esialgset tänavuseks aastaks planeeritud tööde mahtu ning jõudnud valmis ehitada ka osa 2010. aasta ehituskavast,“ ütles Võrk. Kokku on tänavu rajatud 49,5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku, millest 5,8 kilomeetrit oli kavas ehitada järgmisel aastal. Teekatte taastamisel tekkinud puudused likvideeritakse hiljemalt 15. maiks 2010. aastal ning haljastuse ning heakorraga seotud probleemid hiljemalt 30. maiks 2010. aastal.

2010. aastal ehitatakse Tallinnas välja veel 32 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku ning seega on 2011. aastaks lõpule viidud võrkude laiendamise kava kokku 116 kilomeetri ulatuses. Tänavu loodud 1366 liitumispunktist ligi 1200 ehitati Nõmmel, kus ühtekokku rajati 34,3 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku, moodustades ligi 80 protsenti käesoleva aasta kogumahust. Piirkondade lõikes järgnesid Nõmmele Raku-Raudalu 3,9 kilomeetriga, Pirita 2,1 kilomeetriga, Mõigu 0,8 kilomeetriga, Haabersti 0,7 kilomeetriga ning Kristiine 0,6 kilomeetriga.

„Nende piirkondade elanikel on nüüd võimalik liituda tänapäevase ning keskkonnasõbraliku kanalisatsioonisüsteemiga, kus paakautode või põhjavett ohustavate imbkaevude kasutamise asemel juhitakse reovesi Paljassaare reoveepuhastusjaama,“ märkis Võrk.

Kuigi Tallinna linn tasub kliendi arvel kajastuva (kuid mitte kliendi poolt tasutava) arenduskomponendi kaudu kanalisatsioonivõrgustiku rajamise kulud, tuleb kliendil endal leida võimalus kinnistusiseste torustike ümberehitamiseks. AS Tallinna Vesi praktikast nähtuvalt on keskmine kinnistusiseste torustike ehitamise kulu 10 000-20 000 krooni.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise hoogustamiseks ning klientide elu hõlbustamiseks pakub AS Tallinna Vesi eraklientidele ja korteriühistutele järelmaksuvõimalust kinnistusiseste torustike ümberehituseks ning teiste liitumisega seotud teenuste finantseerimiseks.