Sagenenud on veearvestite vargused

Viimasel ajal on Tallinnas sagenenud kortermajade veearvestite vargused, mistõttu kutsub AS Tallinna Vesi majaomanikke ja korteriühistuid jälgima tähelepanelikult veemõõdusõlmede turvalisust.  

Ainuüksi detsembri jooksul on tulnud teateid kümne veearvesti varguse kohta, peamiselt kesklinnas asuvatest kortermajadest. Veearvesti vargusega seonduvad kahjud kannab kinnistuomanik. Lisaks esineda võivale ajutisele veekatkestusele tuleb ühistul või majaomanikul hüvitada veefirmale ka veearvesti maksumus, mis võib ulatuda tuhandest kroonist kuni nelja tuhande kroonini.  

Kortermajades ning eramutes asuvad veefirmale kuuluvad veearvestid, mis mõõdavad maja poolt tarbitava vee koguhulka. Kuigi veearvesti ise on ASi Tallinna Vesi omand, vastutab selle eest kinnistuomanik, kelle ülesandeks on tagada veearvestile sobivad tingimused.

Majaomanikud ning –haldajad peaksid jälgima, et veemõõdusõlm oleks võõrastele isikutele raskesti ligipääsetav ning sissepääsud oleksid lukustatud. Kindlasti ei tohiks tähelepanuta jätta veearvestite juures toimetavaid võõraid isikuid, sest AS Tallinna Vesi töötajad kannavad veefirma logodega tööriideid ning lepivad oma kohaletuleku eelnevalt kokku maja haldajaga.