Aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) teatab, et seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 12. novembril 2009.a algusega kell 09.00 Hotellis Radisson Blu (Rävala pst 3, Tallinn) ruumis Cuxhaven-Bremerhaven. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 12. novembril 2009.a kell 08.30

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:

1. Valida hr. Valdur Laid nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Valdur Laid AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a

2. Valida hr. Mart Mägi nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a

3. Valida hr Rein Ratas nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a.

Ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, on leitav siin

Küsimused seoses erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada Priit Koffile (Kommunikatsioonijuht) e-posti priit.koff@tvesi.ee või telefoni 62 62 209 teel.

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 02. novembri 2009.a. kella 23:59 seisu alusel.