AS Tallinna Vesi esitas avalduse tariifi muutmiseks

 AS Tallinna Vesi esitas Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku, milles taotletakse 0.9 protsendilist vee- ja kanalisatsioonitariifide vähenemist. Uute tariifide jõustumiseks 01. jaanuarist 2010.a peab Tallinna Linnavalitsus tariifid kinnitama hiljemalt 02. oktoobril 2009.a. Hinnamuutus lepiti Tallinna Linnavalitsusega kokku 2002. aastal ja see põhineb valemil, mis arvestab jooksva aasta tarbijahinnaindeksit ning aastateks 2002 – 2010 kavandatud investeeringute mahtu. Vastavalt Teenuslepingule moodustuksid uued tariifid investeeringute kattekordaja 2 protsendi ja tarbijahinnaindeksi -0,9 protsendi liitmisel 2009 tariifidele. Linnaga peetud läbirääkimiste tulemusena on osapooled nõustunud loobuma 2 protsendi investeeringute kattekordajast alates 01.01.2010. Uued vee- ja kanalisatsioonitariifid kehtestab Tallinna linnavalitsus ja need hakkavad kehtima 2010. a 1. jaanuarist.