Kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemi ehituslepingu muudatustest

Kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide ehituslepingu muutustest

30. novembril 2007 sõlmis AS Tallinna Vesi Tallinna linnaga lepingu kanalisatsioonivõrgu laiendamiskava ehitamiseks ja finantseerimiseks. Lepingu sõlmimise ajal novembris 2007 olid ehitushinnad märkimisväärselt kõrgemad, kui tänasel päeval. Need kõrgemad kulutused kajastusid ka Tallinna linna poolt ettevõttele makstavas hüvitises ning seetõttu kujunes pikemaks ka kompensatsiooniperiood, mille kohaselt tuli Tallinna linnal hüvitada aastani 2017 AS-ile Tallinna Vesi 2011. aastaks rajatava kanalisatsioonivõrgu maksumus. Eile leppis AS Tallinna Vesi Tallinna linnaga kokku kõnealuse lepingu ühe osa muutmises, mis kajastab ehitushindade vähenemist, praegust makromajanduslikku olukorda ning pooltevahelist head koostööd. Ettevõtte poolt kantavate ehituskulude languse tõttu väheneb ka Tallinna linna poolt kanalisatsioonivõrgu laiendamise eest ettevõttele makstav hüvitis. Tallinna linn tasub 2009. aasta novembris ja detsembris arenduskomponendi kuluna 0 krooni kuupmeetri eest ning sealt alates 8.75 krooni kuupmeetri eest senise 9 krooni asemel. Selle vähenduse tulemusel on osapooled kokku leppinud kompensatsiooniperioodi lühendamises kolme ja poole aasta võrra juunini 2014. Pooled on samuti kokku leppinud sademeveesüsteemi ehitamise maksetingimustes, mille esialgse versiooni kohaselt tasus Tallinna linn igal aastal 53 miljonit krooni 2008-2011 kava ehituskulude baasil, kuid nüüdse kokkuleppe kohaselt tasub Tallinna linn sademeveesüsteemi ehitamise eest nelja-aastase maksegraafikuga kuni 2012. aasta lõpuni.  Võrreldes 2007. aasta novembris sõlmitud esialgse lepinguga ei ole nende muudatuste mõju ettevõtte majandustulemustele märkimisväärne, samuti ei mõjuta need muudatused kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist aastaks 2011.