Tallinnat tabas eile intensiivne vihmasadu

Eile õhtupoolikul tabas Tallinnat valingvihm, napi viie tunni jooksul sadas maapinnale enam kui 40 protsenti juulikuu keskmisest sademete normist, ületades sellega Tallinna kanalisatsioonisüsteemide ärajuhtimise suutlikkust ning tekitades mõnel pool lokaalseid üleujutusi.

Seoses erakordsete ilmastikuoludega suurenesid märgatavalt reovee mahud ühisvoolses kanalisatsioonisüsteemis. AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama peapumplas algas eile kella poole kümne paiku õhtul sissevoolava veetaseme kiire tõus ning kõik pumbad rakendati tööle maksimaalse tootlikusega. Ettevõtte spetsialistid kontrollisid sademevee väljalaskude ja – pumplate korrasolekut ning avariimeeskonnad saadeti suurema üleujutuse riskiga piirkondadesse. AS Tallinna Vesi avariibrigaadid asusid Tuukri tänava piirkonnas avama kanalisatsiooniluuke, et hõlbustada sademevee äravoolu ning suurem uputus oli Tuukri tänaval hommikul kella poole kaheks likvideeritud.

Kõik kanalisatsioonipumplad töötasid täisvõimusega ning peapumplast juhiti reoveepuhastusjaama üle 21,000 kuupmeetri reo- ning sademevett tunnis, samas kui keskmiselt on peapumpla vooluhulk 4000 kuupmeetrit tunnis.

Peamiselt esines üleujutust Tuukri ning Ahtri tänava piirkonnas, kus esines sarnane olukord ka viis aastat tagasi, mil nädala jooksul sadas taevast alla poolteise juulikuu normi ulatuses vihmavett. Nimetatud tänavad asuvad Kesklinna ühisvoolses valgalas ning on ajalooliselt üks Tallinna madalamaid piirkondi, asudes tasa merepinnaga. Peale 2004. aasta üleujutust suurendati valinguvihmade korral ühisvoolse kanalisatsiooni ülevooluna töötava Härjapea sademeveepumpla võimsust 3600 kuupmeetri võrra 10 800 kuupmeetrini tunnis.

Pikemas perspektiivis aitaks sarnaste üleujutuste kordumise võimalust vähendada ühisvoolse kanalisatsiooni järkjärguline arendamine lahkvoolseks kanalisatsioonisüsteemiks, kus sademevesi ning reovesi voolaksid teineteisest eraldiseisvalt. Sellise süsteemi puhul ühtlustub ning väheneb valinguvihmade korral ühisvoolse kanalisatsiooni vooluhulkadest tingitud peapumbajaama ja puhastusseadmete hüdrauliline koormus.

Reedeks ennustab Eesti Meteoroloogia- ning Hüdroloogia Instituut taaskord vihmavalinguid, AS Tallinna Vesi analüüsib põhjalikult ettevõtte käitumist eilse erakorralise sündmuse puhul ning tagab reedeks võimalikult paljude avariimeeskondade valmisoleku ja vajalikud ennetavad tegevused. Hetkel töötavad kõik süsteemid normaalselt ning häireid ei esine.