Tallinna Vesi asub Saku vallas Männiku tee piirkonnas veeteenust pakkuma

Vastavalt AS Tallinna Vesi taotlusele määras Saku Vallavolikogu 17.06.2021 AS-i Tallinna Vesi vee-ettevõtjaks Männiku tee tegevuspiirkonnas veeteenuse osutamiseks tähtajaga kuni 30.06.2031.

Otsusest tulenevalt osutab Tallinna Vesi edaspidi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Männiku tee piirkonnas kinnistutel Männiku tee 112, Männiku tee 108c ja Männiku tee 114.

Tegevuspiirkonnas kehtivad Konkurentsiameti poolt 18.10.2019 otsusega nr 9-3/2019-008 AS-i Tallinna Vesi Tallinna ja Saue tegevuspiirkondade osas kooskõlastatud hinnad.

Kehtiv hinnakiri:

Koduklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (€/m3) 0,51 0,61
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (€/m3) 0,76 0,91
1 m3 hind kokku 1,27 1,52

 

Äriklient

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Tasu ühisveevärgist võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,79 2,15
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1,64 1,97
1 m3 hind kokku 3,43 4,12