Tallinna joogivee kvaliteet vastab 100% nõuetele

 

AS Tallinna Vesi tegi kokkuvõtte 2016. aasta esimese kvartali tootmistulemustest, mis peegeldavad stabiilselt väga kõrget taset. Elutähtsat teenust pakkuva tootmisettevõtte puhul on stabiilsus kogu tegevuse lõikes väga oluline. See annab tarbijale kindlustunde, et neile on tagatud väga kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus, reovee ärajuhtimise teenus ning selle tõhus puhastamine.

 

Pea 90% tarbijatest Tallinnas, Maardu linnas, Muugal, Pirita asumis ning osaliselt ka Harkus, saavad oma joogivee pinnaveest. Ligi 10% Tallinna elanikest saab oma joogivee piirkondlikust põhjaveest. Sellisteks piirkondadeks on Nõmme, Laagri, Merivälja, Pirita, Saue linn ning Tiskre küla Harku vallas.

 

Tarbijad tunnevad üha enam huvi joogivee puhastamise ning kvaliteedi vastu. „Selgitame heameelega puhastusprotsesse ning seda kuidas kvaliteetne joogivesi kodudesse jõuab. Samas peame oluliseks peegeldada ka analüüsitulemusi, et inimestel oleks kindlus, milline on joogivee kvaliteet. See on väga oluline, “ sõnas tootmisjuht Aleksandr Timofejev. Kõik veekvaliteedi keskmised näitajad on avalikult kättesaadavad ettevõtte koduleheküljel.

 

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustab selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele. AS Tallinna Vesi võttis tarbijate juurest kogu teeninduspiirkonnas kokku 772 veeproovi ja teostas 6 510 analüüsi, millest kõik vastasid 100%-liselt kehtivatele kvaliteedinõuetele.

 

Kindel teenus tähendab, et vähenevad ka elanikele töödega kaasnevad ebamugavused ning neil on vähem põhjust meie poole pöörduda. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, vähenesid 2016. aasta esimeses kvartalis klientide pöördumised kõikide tegevuste lõikes. Seoses vee kvaliteediga on kontaktide arv vähenenud enam kui 50% võrra ning veesurve teemal 27% võrra vähem. 2015. aasta esimeses kvartalis oli kliendikaebusi 21, kuivõrd sel aastal 11.

 

Oluline lüli kindla ning jätkusuutliku teenuse pakkumisel, on tagada vastavus keskkonnanõuetele ning Läänemere ja Soome lahe puhtus. Paljassaare reoveepuhastusjaam kõrvaldab igal aastal reoveest üha enam reostust. Ka 2016. aasta esimeses kvartalis vastas puhastatud heitvesi 100% kõigile kvaliteedinõuetele. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 15% võrra vähem kanalisatsioonitorustike ummistusi ja vähenenud on ka torustike purunemiste arv. Sellel on suur roll eestkätt ennetaval kanalisatsioonitorustike läbipesul.

 

AS Tallinna Vesi on ettevõte, mis tegeleb Tallinna ja selle lähiümbruse elanikkonna joogivee varustamisega ning osutab kanalisatsiooniteenuseid. Ettevõtte vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku peamised lülid on Ülemiste veepuhastusjaam ning Paljassaare reoveepuhastusjaam.

 

 Tootmistulemuste pikema ülevaatega on võimalik tutvuda siin.