Vee- ja keskkonnateemaline vestlusring

Oma põhiülesannete kõrval – joogivee tootmine ja reovee puhastamine – peame oluliseks toetada ka kogukonna keskkonnateadlikkuse ja vastutustundliku mõtteviisi edendamist. Meie eesmärgiks on tõsta noorte huvi ja teadlikust veest ja säästvast arengust laiemalt. Seetõttu pakume me põnevat vee- ja keskkonnateemalist haridusprogrammi nii lasteaia rühmadele kui ka algklasside klassidele.

Kõikidel Tallinna lasteaedadel ja koolidel on võimalik kutsuda meid enda juurde külla rääkima lastele seostest vee, looduse ja inimese vahel. Vestlusringis räägime lastega sellest, mis on looduslik veeringe, kust tuleb kraanivesi ning mis saab hiljem kasutatud veest, samuti räägime vee säästlikust tarbimisest ja ka ummistustest. Vaatame videosid, teeme veega katseid ja mängime mänge. Vestlusringides on oluline osa arutelul!

Lasteaia programm on mõeldud 5-7 aastastele ning kestab 40 minutit.

Algklasside programm on põnev 1-3 klassi lastele ning kestab 45 minutit.

Vestlusringide läbiviimine on tasuta.

Kui soovid vestlusringi läbiviimiseks aega kokku leppida või rohkem infot saada, võta julgesti ühendust meie keskkonnaspetsialistiga:

Mirjam Lätt, kontakt: mirjam.latt@tvesi.ee, 6262 446