Avaldasime 2017. aasta 1. kvartali tootmistulemused

ASi Tallinna Vesi 2017. aasta esimese kvartali tootmisnäitajad olid väga head. Tänu hästi planeeritud investeeringutele ja ennetavale hooldusele saavutasime esimeses kvartalis veekadude osas rekordmadala taseme 13,73%.

Puhas joogivesi ja kvaliteetselt puhastatud reovesi

Meie jaoks on esmatähtis tagada oma tarbijatele kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus.

2017. aasta esimeses kvartalis vastasid kõik joogivee ja puhastatud reovee kvaliteediproovid nõuetele. Oleme aastaid panustanud oma teavitustegevuses sellesse, et julgustada inimesi keskkonna säästmiseks kraanivett jooma. Läbi aegade on usaldus kraanivee osas oluliselt kasvanud: kui 2011. aastal usaldas kraanivett veidi alla poolte lõpp-klientidest, siis 2016. aastal läbi viidud uuringu kohaselt joob kraanivett juba 80% elanikest.

Kindel teenus ja tasemel teenindus

Soovime pakkuda võimalikult stabiilset, katkematut ja kliendi jaoks nähtamatut teenust, mistõttu pöörame tähelepanu oma tegevuste planeerimisele ning optimeerimisele. Kui ennetame ebamugavusi, ei pea tarbijad oma veevarustuse pärast muretsema ja tänu sellele väheneb ka erinevate kliendipöördumiste hulk.

Meil on hea meel, et suutsime võrreldes aastataguse ajaga lühendada keskmise veekatkestuse kestvust poole tunni võrra. 2017. aasta esimeses kvartalis vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kirjalike kliendikaebuste arv. Samuti oli väiksem veesurve ja ummistuste ning sademevee ärajuhtimisteenusega seonduvate kliendikontaktide arv.

Soovime oma klienditeeninduse taset pidevalt tõsta. Selleks, et oleksime kättesaadavad igal ajal ja -kanalis, plaanime peagi avada ka mobiilse iseteeninduse. Mobiilirakendus muudab lihtsamate toimingute tegemise veelgi käepärasemaks ja innustab loodetavasti üha enamaid kliente eelistama mugavaid iseteeninduskanaleid.

Töökindluse tagavad investeeringud

Seoses sooja talvega oli kanalisatsioonitorustike ummistusi ja purunemisi käesoleva aasta esimeses kvartalis mõnevõrra rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil.

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. 2017. aasta esimeses kvartalis rekonstrueerisime koostöös Tallinna linnaga Müürivahe tänava veetorustiku. Ettevõttel on plaanis alustada ka Odra ja Puhangu tänavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimist.

2017. aasta 1. kvartali tegevusnäitajad

Tegevusnäitaja 2017 1 kv 2016 1 kv
Joogivesi
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele 100% 100%
Veekadu jaotusvõrgus 13,73% 17,51%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides 3,02 h 3,49 h
Reovesi
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv 195 188
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv 39 26
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele 100% 100%
Klienditeenindus
Kirjalike kaebuste arv 9 11
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal 24 13
Kliendikontaktide arv veesurve teemal 38 58
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta 269 300
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul 99,9% 98,1%
Lubaduste mittetäitmise arv 3 0
Planeerimata veekatkestustest teavitamine 100 % 96,5%

Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee