AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt veeteenuse hinna muutmist

AS Tallinna Vesi esitas 21.09.2023 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna tõstmiseks keskmiselt 17 protsenti seoses kulude suurenemisega.

Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel on veeteenuse hind põhipiirkonnas (Tallinnas ja Sauel, kus AS Tallinna Vesi on ka varade omanik) erakliendile edaspidi praeguse 1,56 asemel 2,04 eurot ja ärikliendile senise 3,57 asemel 3,79 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Leibkonna keskmine kulu veeteenustele kuus suureneks selle tulemusel umbes 3 euro võrra. Sõltuvalt Konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast.

AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on hinnamuutus vajalik joogivee kõrge kvaliteedi, teenuste toimepidevuse ja Läänemere puhtuse tagamiseks. „Veeteenuse hinnas muutusid põhjendatud kulud kõigi kululiikide lõikes viimati 2019. aastal, eelmisel aastal toimus muutus ainult elektrienergia kulude ulatuses,“ ütles Timofejev. Tarbijahinnaindeksi muutus on viimasel neljal aastal olnud üle 40 protsendi, mis on mõjutanud ka veeteenuse hinnas sisalduvaid kulusid. „Vajalikud investeeringud ja inflatsioonist tingitud kulumuutused on toonud kaasa põhjendatud kulude kasvu, mida on teenuse toimimiseks vaja kajastada ka hinnas,“ lisas Timofejev.

Tallinna Vesi lähtub investeerimisel vajadusest tagada toimepidevus, kuluefektiivsus ning teenuse kättesaadavus ka hädaolukordades „Sel aastal ulatuvad meie investeeringud 35 miljoni euroni, mida on 10 miljoni võrra enam kui aasta varem. Varade uuendamine vähendab veetarbimise keskkonnamõju ning tagab kvaliteetse teenuse, kus esineb võimalikult vähe katkestusi ja ummistusi,“ ütles Timofejev. „Käesoleval aastal uuendame üle 25 kilomeetri torustikku, lisaks investeerime reoveepuhastusse 8 ja veepuhastusse 4 miljonit eurot,“ lisas Timofejev.

2023. aasta juulikuus jõustunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega pannakse kõigile vee-ettevõtetele kohustus ühtlustada kolme aasta jooksul era- ja äriklientide hinnad, et tagada tarbijagruppide võrdne kohtlemine. Ühtlustamine nendes piirkondades, kus seda ei ole tehtud, toimub järk-järgult ja seetõttu on hinnatõus erakliendi jaoks protsentuaalselt suurem. Uus seadus võimaldab veeteenuse hinda eristada vastavalt sellele, kui reostunud on kliendi heitvesi.

Tallinna ja Saue veeteenuse hind erakliendile on olnud ja jääb ka edaspidi Eesti soodsaimate hindade tasemele. Eesti keskmine leibkonna kulu veeteenustele moodustab leibkonna netosissetulekust ca 1 protsendi ning Tallinnas jääb see pärast hinnamuutust ca 0,5 protsendi juurde.

Lisainfo:
Maria Tiidus
maria.tiidus@tvesi.ee