AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2016. aasta majandustulemused

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2016. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole, võrreldes 27. jaanuaril 2017 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 58,98 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aastaga 5,5%, ehk 3,05 miljonit eurot. Vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu suurenes 1,8% ehk 0,90 miljonit eurot ulatudes 50,20 miljonini euroni. Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 4,51 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 65,6% ehk 1,79 miljoni euro võrra.

Möödunud aasta ärikasum ulatus 24,63 miljoni euroni, kahanedes võrreldes 2015. aastaga 3,7% ehk 0,95 miljonit eurot. Suurenenud müügitulu ning kokkuhoidu kemikaalikuludes tasakaalustavad muude otseste tootmiskulude ja palgakulude mõningane kasv, ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulude tõus ning tariifivaidlusega seotud jätkuvalt kõrged õigusabikulud.

  1. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud kodulehe aruannete lehele.

 

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee