2010: Täiendavad päevakorrapunktid, otsuste eelnõud ja põhjendused

Täiendavaid päevakorrapunkte ega otsuste eelnõusid Ettevõttele ei esitatud.