23.05.2006

AS Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolek toimus teisipäeval, 23. mail 2006. a. algusega kell 11:00 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) suures saalis.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2005. majandusaasta aruanne. Ettevõtte nõukogu aruanne tegevuse kohta 2005. majandusaastal on saadaval siit.

OTSUS: Kinnitada 100% poolthäälega 2005. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: ASi Tallinna Vesi 2005. aasta puhaskasum on 174 354 213 krooni. Jaotada 2005. aasta kasum alljärgnevalt:

  • eraldised reservkapitali – 0 krooni;
  • aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 157 000 000 krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 000 krooni ning A-aktsiate omanikele 156 990 000 krooni);
  • jätta jaotamata – 17 354 213 krooni.

OTSUS: Jaotada 100% poolthäälega 2005. aasta puhaskasum summas 174 354 213 krooni alljärgnevalt:

  • eraldised reservkapitali – 0 krooni;
  • aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 157 000 000 krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 000 krooni ning A-aktsiate omanikele 156 990 000 krooni);
  • jätta jaotamata – 17 354 213 krooni.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks aktsiaraamatu 6. juuni 2006.a kella 08:00 seisu alusel ning makstakse aktsionäridele välja 15. juunil 2006.a.

3. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek: Määrata 2006. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa . Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

OTSUS: Määrata 100% poolthäälega 2006. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

4. Joakim Forsberg’i nõukogust tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek: Kutsuda tagasi nõukogu liige Joakim Forsberg.

OTSUS: Kutsuda 100% poolthäälega tagasi nõukogu liige Joakim Forsberg.

5. Marion Price’i nõukogust tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek: Kutsuda tagasi nõukogu liige Marion Price alates 1. juulist 2006.a.

OTSUS: Kutsuda 100% poolthäälega tagasi nõukogu liige Marion Price alates 1. juulist 2006.a

6. Henry Russell’i valimine nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida Henry Russell nõukogu liikmeks.

OTSUS: Valida 99,99% poolthäälega Henry Russell nõukogu liikmeks.

7. Robert John Gallienne’i valimine nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida Robert John Gallienne nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2006.a.

OTSUS: Valida 100% poolthäälega Robert John Gallienne nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2006.

Ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema on saadaval siin. Koosoleku päevakorras olevate otsuste projektid leiate siit

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses üldkoosoleku või selle päevakorras olevate teemadega, siis palume need esitada ettevõtte rahandus- ja investorsuhete juhtile Eteri Harring’ule e-posti eteri.harring@tvesi.ee või telefoni 62 62 225 teel.

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 13. mai 2006.a. kella 8:00 seisu alusel.

Info mitteresidentidest aktsionäridele makstavatelt dividendidelt tulumaksu kinnipidamise kohta.

Ülevaate aktsionäride poolt ettevõttele esitatud küsimustest ja vastustest leiate siit.