23.11.2007

AS Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolek toimus 23. novembril 2007.a kell 10.00-11.00 Radisson SAS hotellis. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 051 242 häält so 71% häältest.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu ettepanek: Valida Valdur Laid nõukogu liikmeks alates 23. novembrist 2007.a.

OTSUS: Kinnitada 14 051 035 so 100% poolthäälega Valdur Laid nõukogu liikmeks alates 23. novembrist 2007.a

2. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu ettepanek: Valida Rein Ratas nõukogu liikmeks alates 23. novembrist 2007.a.

OTSUS: Kinnitada 14 051 157 so 100% poolthäälega Rein Ratas nõukogu liikmeks alates 23. novembrist 2007.a.

3. Nõukogu liikmete valimine

Nõukogu ettepanek: Valida Mart Mägi nõukogu liikmeks alates 23. novembrist 2007.a.

OTSUS: Kinnitada 14 051 035 so 100% poolthäälega Mart Mägi nõukogu liikmeks alates 23. novembrist 2007.a.