Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Selle peatüki nõuded kehtivad vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni süsteemile.