Vee sulgemine

  • Veetoru sulgemiseks plaaniliste ehitustööde teostamisel tuleb esitada vee-ettevõttele vee sulgemise taotlus.
  • Täidetud vee sulgemise taotlus koos asukohaskeemiga saata digitaalselt aadressile tvesi@tvesi.ee vähemalt 9 tööpäeva varem. Juhul, kui vee sulgemise taotlus saadetakse vee-ettevõttele pärast kella 12.00 päeval, tuleb teavitada vee sulgemisest vähemalt 10 tööpäeva ette.
  • Vee sulgemise hinnakirja näeb siit.
  • Vee-ettevõtte esindaja annab vee sulgemise taotluse esitajale tagasisidet 4 tööpäeva jooksul. Juhul, kui olukord seda nõuab, määratakse sulgemise taotluse esitajale lisatingimused (ajutise veeühenduse või veepaagi vajadus).
  • Vee-ettevõttel on õigus sulgemisaega muuta või sulgemisluba mitte väljastada (juhul, kui veeta jääksid kriitilised kliendid, üle tuhande elaniku, vms).
  • Vee-ettevõte ei vastuta olukorras, kus meil ei õnnestu vett sulgeda. Juhul, kui vee-ettevõttel ei õnnestu vett sulgeda, teenuse eest raha ei küsita.
  • Vee sulgemise taotluse koostanud ning esitanud töövõtja esindaja (objektijuht/projektijuht) peab viibima vee avamise ja sulgemise juures. Lisaks peab nimetatud isik olema telefoni teel kättesaadav kogu planeeritud veekatkestuse perioodil.
  • Vee sulgemise hetkeks peavad kõik vajalikud materjalid olema objektil ning ettevalmistustööd tehtud.
  • NB! Ükski veesulgemine ei tohi kesta kauem kui 12 h.

 

Info kinnistute ühenduste sulgemise kohta

Olemasolevate peakraanide sulgemiseks/avamiseks plaanilistel ja mitteplaanilistel (nt avariiremont kinnistusisesel veetorustikul)  ehitustööde teostamisel tuleb AS Tallinna Vesi lepingulistel klientidel esitada 6 tööpäeva enne vee sulgemist ja/või avamist taotlus kas e- posti teel (tvesi@tvesi.ee) või helistada telefonil +372 62 62 400. 6 tööpäeva reegel ei kehti avariiliste sulgemiste korral.

AS Tallinna Vesi lepingulistele klientidele on vee sulgemine ja avamine tasuta teenus.