Torustiku ja kaevude likvideerimine

Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimisel peab sama projekti mahus lahendama olemasolevate, kasutusest välja jäävate veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike likvideerimise. Likvideerimine tuleb teostada likvideeritava torustiku ja kasutusele jääva torustiku ühenduskohas. Projekteerija peab joonisel esitama kogu vajaliku töö ulatuse ja kirjeldama seletuskirjas detailselt likvideerimisel teostatavaid töid.

Likvideerimisel tuleb arvestada järgmiste nõuetega:

  • Betoonkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi (ja vajadusel esimene kaevurõngas), betoonkaev täita puistematerjaliga ning puistematerjal tihendada.
  • Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, täita kaev puistematerjaliga ning puistematerjal tihendada.
  • Isevoolne torustik tuleb kaevata maa seest välja või täita likvideeritavas lõigus vahtbetooniga.
  • Survetoru likvideerimisel tuleb toru otsad veetihedalt sulgeda.
  • Säilivas kaevus tuleb likvideeritav toruühendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda.
  • Kanalisatsiooni harutoru pimeühenduse likvideerimisel tuleb ühenduskoht peatorul välja kaevata ning avaus peatorul sulgeda veetihedalt.
  • PE veetorustiku torusadulühenduse likvideerimisel tuleb silmas pidada, kas tegemist on elektrikeevissadula või mehaanilise sadulaga. Elektrikeevissadula võib likvideerida elektrikeevispimekorgiga. Kui tegemist on mehaanilise sadulaga ja harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on väiksem kui pool peatoru (või tänavatoru) läbimõõdust, tuleb näha ette torusadula likvideerimine remondimuhviga. Kui harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on võrdne või suurem kui pool peatoru (või tänavatoru) läbimõõdust, tuleb näha ette sadula likvideerimine selliselt, et peatorul lõigatakse sadula kohta välja ning paigaldatakse selle asemele uus sirge torulõik.
Sadulühenduse asendamine remondimuhviga
Sadulühenduse asendamine remondimuhviga
  • Veetorustiku kolmikühenduse likvideerimisel asendada likvideeritav kolmik sirge torulõiguga.
Kolmikühenduse asendamine kaevus sirge torulõiguga
Kolmikühenduse asendamine kaevus sirge torulõiguga
  •  AS-ile Tallinna Vesi kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid  ja demonteeritavad sulgeseadmed ning hüdrandid tagastada AS-ile Tallinna Vesi. Tagastamiseks tuleb materjal tuua aadressile Ädala 10, Tallinn.