Teostusjoonised

  • Teostusjoonised tuleb koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “ Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.
  • Teostusjoonised tuleb esitada digitaalsel kujul aadressil tj(ät)tvesi.ee DGN või DWG formaadis ja digiallkirjastatuna.
  • Igal sõlmel peab olema juures nummerdatud foto mis on tehtud näoga põhja suunas olles. Teostusjoonisel peab olema viide foto numbrile.
Teostusjoonise koostamine
Teostusjoonise koostamine
Teostusjoonis
Teostusjoonis