Nõuded pumpla dokumentatsioonile

Pumpla parameetreid tohib muuta vaid tellija ja projekteerija kirjalikul nõusolekul, mis lisatakse pumpla dokumentatsioonile. Tootja peab esitama:

  • kasutatavate materjalide ja toote kvaliteeti tõestavad dokumendid ja paigaldusjuhendid,
  • garantiisertifikaadid,
  • muud vajalikud dokumendid pumpla ekspluateerimiseks,
  • kasutatavate pumpade tehnilise dokumentatsiooni.

Ehitaja peab esitama:

  • pumpla ja tehnovõrkude teostusjoonised,
  • pumpla katsetuse akti kõikide sõlmede testimisest (pumpla katsetus teostada puhta veega).