Veetorustike avamine ekspluatatsiooniks

  • Enne rajatud või renoveeritud veetorustike kasutusele võtmist ühisveevärgina või ümberühendamist tuleb torustik läbi pesta, desinfitseerida (kloorimise või muu samaväärse meetodi abil) ning seejärel võtta proovid nii keemiliste kui ka mikrobioloogiliste veeanalüüside  teostamiseks (tavakontroll).
  • Alates 09.10.2019 tohib veeproovi võtta AINULT AS-i Tallinna Vesi või Terviseameti atesteeritud proovivõtja.
  • Alates 09.10.2019 on Töövõtja kohustatud kogu veeanalüüsi protsessi (alates veeproovi võtmisest kuni laboriteenusteni) tellima AS-ist Tallinna Vesi. Teenus on tasuline.
  • Kui Töövõtja otsustab kogu veeanalüüsi protsessi tellida Terviseameti laborist, peab ta informeerima AS-i Tallinna Vesi järelevalvet, kes võtab samal hetkel vajadusel paralleelse proovi.
    Tellimuse esitamiseks palume ühendust võtta e-kirja või telefoni teel: labor(ät)tvesi.ee või 62 62 585 / 62 62 586.
  • Torustiku läbipesu teostab Töövõtja. Läbipesu aeg, kestvus ning muud tehnilised küsimused tuleb eelnevalt kokku leppida vee-ettevõtte poolse omanikujärelevalve inseneriga.
  • Rajatud torustiku ühendamine ja ühisveevärgi osana kasutusele võtmine on lubatud ainult kuni 3 tööpäeva vanuste, nõuetele vastavate veeanalüüsitulemuste protokollide olemasolul.
  • Juhul, kui rajatud torustik ei ole 5 tööpäeva jooksul ühisveevärgina kasutusse võetud, tuleb enne ühendamist (ühisveevärgisüsteemi liitmist) teostada uus loputus ja võtta uued veeproovid eelpool kirjeldatud tingimustel.