Vee sulgemine ühiskanalisatsioonisüsteemis

  • Vee-ettevõte ei osuta reovee sulgemise teenust ühiskanalisatsioonisüsteemis.
  • Juhul, kui ehitustegevuseks või muul otstarbel on vaja sulgeda vett ühiskanalisatsioonisüsteemis, peab soovi avaldaja tagama, et koos vee sulgemisega oleks tagatud reovee ülepumpamine või paakidega äravedu. Vesi suletakse taotleja kulul.
  • Enne vee sulgemist ühiskanalisatsioonisüsteemis peab sulgemise taotleja esitama vee-ettevõttele reovee ülepumpamise või reovee äraveo kava. Kava peab sisaldama informatsiooni, kuidas vesi suletakse, kust ja kuhu vesi üle pumbatakse (või paakidega ära viiakse). Lisaks tuleb esitada vee-ettevõttele informatsioon vee sulgemise kestvuse kohta ning esindaja kontaktandmed.
  • Ilma vee-ettevõtte loata ei tohi vee voolamist ühiskanalisatsioonisüsteemis tõkestada.