Taotlused ja üldtingimused

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimaliku keskkonnareostuse ohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud. Kõige murettekitavamad on eramajade piirkonnad, kus puudub ühiskanalisatsioon ja reovesi võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada, sest just nendes piirkondades tuleb tarbijate joogivesi sageli põhjaveevarudest. Liitumine on vajalik, juhul kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Liitumislepingu üldtingimused

Teenuslepingu üldtingimused

Tehniliste tingimuste taotlus

Alates 01.04.2021 valib AS Tallinna Vesi liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtete seast:

Ettevõte Hinnang (1-7)
Altmer OÜ
💬
Watercom OÜ
💬
Megido OÜ
💬
Viimsi Keevitus AS
💬
AS Merko Ehitus Eesti
💬
Saveka Torutööd OÜ koos Santeh-Ehituse OÜ-ga
💬
RIA Stanteks OÜ
💬
AS EG Ehitus koos InfraRoad OÜga
AS KE Infra
MSM OÜ
OÜ Baurexi koos Algera Infra OÜ-ga
Terrat AS
Vensen AS