Taotlused ja üldtingimused

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimaliku keskkonnareostuse ohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud. Kõige murettekitavamad on eramajade piirkonnad, kus puudub ühiskanalisatsioon ja reovesi võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada, sest just nendes piirkondades tuleb tarbijate joogivesi sageli põhjaveevarudest. Liitumine on vajalik, juhul kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Liitumislepingu üldtingimused

Teenuslepingu üldtingimused

Tehniliste tingimuste taotlus

Alates 01.04.2020 valib AS Tallinna Vesi liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtete seast:

Ettevõte Hinnang (1-7)
Altmer OÜ
💬
Watercom OÜ
💬
Megido OÜ
💬
Kaeveabi OÜ
💬
Viimsi Keevitus AS
💬
Merko Ehitus Eesti koos Merko Infra ASiga
💬
RIA Stanteks OÜ
💬
Saveka Torutööd OÜ
💬
Altos Teed OÜ koos Suurupi Vesi OÜ
AS EG Ehitus koos InfraRoad OÜga
MSM OÜ
Nordecon AS
Terrat AS
TREV-2 Grupp AS
Vensen AS
Verston Ehitus OÜ