Taotlused ja üldtingimused

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimaliku keskkonnareostuse ohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud. Kõige murettekitavamad on eramajade piirkonnad, kus puudub ühiskanalisatsioon ja reovesi võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada, sest just nendes piirkondades tuleb tarbijate joogivesi sageli põhjaveevarudest. Liitumine on vajalik, juhul kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Liitumislepingu üldtingimused

Teenuslepingu üldtingimused

Liitumispunkti ehituse pakkumuse vorm

Tehniliste tingimuste taotlus

Alates 01.04.2017 lubab AS Tallinna Vesi enda süsteemiga liitumiseks vajalikke liitumispunkte ehitada vaid AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtetel:

Ettevõte Telefon E-post Hinnang (1-7)
Altmer OÜ 58 136 013 info@altmer.ee
💬
Watercom OÜ 6262620 watercom@watercom.eu
veemees@watercom.eu
💬
Megido OÜ 53430794 ruslan@megido.ee
💬
Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir 53414996 sass@toruabi.ee
💬
Viimsi Keevitus AS 6090343 viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee
💬
AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti 680 5105 merko@merko.ee
💬
RIA Stanteks OÜ 507 0499 roman@riastanteks.ee
💬
Saveka Torutööd OÜ 56911765 saveka@saveka.ee
💬
AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv 65 80 240, 53093559 info@ege.ee
Sten@sanserv.ee
Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ 504 59 79 info@baurexi.ee
Lemminkäinen Eesti AS 60 57 550 info@lemminkainen.ee
Terrat AS 679 0977 info@terrat.ee
Vensen AS koos AS-ga Domus Teed 65 61 923 vensen@vensen.ee