Plastkeevituste teostamine

  • Enne toruühenduste plastkeevituse teostamist peab töövõtja omanikujärelevalve  insenerile dokumentaalselt tõendama keevitaja pädevust vastava töö teostamiseks.
  • Töövõtja peab tagama, et keevitusprotokollid säilitatakse ning esitatakse ülevaatamiseks omanikujärelevalve insenerile.
  • Plastkeevitus tuleb teostada vastavalt plastkeevituse tehnoloogiale, materjalitootja ning keevitusaparaadi nõuetele.