Tallinna Halduskohus ei toetanud tariifivaidluses AS Tallinna Vesi seisukohta

 

05. juunil 2015. aastal otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Tallinna Halduskohus ei avaldanud kohtuotsuse põhjendusi. Kohus avaldab põhjendused pärast ametliku teate esitamist otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamise soovi kohta.

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Karl Heino Brookes kinnitas, et ettevõte vaidlustab esimese kohtuastme otsuse Tallinna Ringkonnakohtus. Tallinna Halduskohtu 05. juuni otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluses lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu. AS Tallinna Vesi esitas kahjunõude 02. mail 2014.. aastal, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.