Tallinna Vesi toetab

Soovime kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi. Meie toetuspõhimõtted lähtuvad läbivast ideest, et ettevõttele klientide poolt usaldatud raha tuleb kulutada projektidele ning algatustele, mis toovad otsest kasu piirkonna elanikele. Toetame veega seotud teemasid ja algatusi, mis edendavad keskkonna jätkusuutlikkust ning tervislikke eluviise. Soovime abistada keskkonna-alaste tegevuste edendamist, teadlikkuse tõstmist loodusvarade säilitamise vajalikkuse osas.

Toetustegevuste planeerimisel peame silmas järgmisi põhimõtteid:

  • Mõjuala. Tulenevalt Tallinna Vee tegevuspiirkonnast, keskendume sponsorlus- ja toetustegevustele Tallinnas.
  • Seos põhitegevusega. Panustame projektidesse, mis on tihedalt seotud meie põhitegevusega, st vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumisega.
  • Töötajate kaasamine. Peame oluliseks ettevõtte töötajate informeeritust ja aktiivset kaasatust sponsorlus- ja toetusprojektidesse.
  • Süsteemne lähenemine ja järjepidevus. Tallinna Vesi toetab järjepidevalt samu valdkondi ja projekte, et luua sponsorluspoõhimõtetesse järjepidevust ja selgust. Otsustusprotsess on kandidaatidele põhjendatud ja läbipaistev.

Oma toetustegevustes keskendume kahele põhivaldkonnale:

1. Keskkonnaharidus

2. Kogukonnaprojektid ja vähemate võimalustega inimeste teotamine