Kogukonna toetamine

Soovime olla aktiivselt kaasatud oma tegevuspiirkonna kogukonna tegemistesse. Suhtume väga tõsiselt sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete juurutamisse oma igapäevategevuses. Nii oma töötajaid kui tarbijaid harides soovime kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi.

Toetustegevuste planeerimisel peame silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Mõjuala. Tulenevalt Tallinna Vee tegevuspiirkonnast, keskendume sponsorlus- ja toetustegevustele Tallinnas.
 • Seos põhitegevusega. Panustame projektidesse, mis on tihedalt seotud meie põhitegevusega, st vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumisega.
 • Töötajate kaasamine. Peame oluliseks ettevõtte töötajate informeeritust ja aktiivset kaasatust sponsorlus- ja toetusprojektidesse.
 • Süsteemne lähenemine ja järjepidevus. Tallinna Vesi toetab järjepidevalt samu valdkondi ja projekte, et luua sponsorluspõhimõtetesse järjepidevust ja selgust. Otsustusprotsess on kandidaatidele põhjendatud ja läbipaistev.

Kogukonnale suunatud tegevustes keskendume kahele põhivaldkonnale:

 1. Keskkonnaharidus

Meie äri on tihedalt seotud ühe olulisema loodusressursi – veega. Mõistame mõju, mida me looduskeskkonnale avaldame, ja püüame oma keskkonnajalajälge vähendada. Oma sponsorlustegevuses pühendume sellele, et harida kogukonda veega seotud keskkonnaküsimustes.

Iga-aastane teavituskampaania

Kord aastas viime ellu teavituskampaaniat, et toetada mõnd järgmistest eesmärkidest:

 • elanike teavitamine kraanivee kvaliteedist ja sellest, et kraanivett võib juua;
 • ummistuste vältimine, prügi ja/või ohtlike jäätmete tualettpotti viskamise eest hoiatamine;
 • Tallinna Vee keskkonna- ja/või sponsorlusvaldkonna tutvustamine või tööandjabrändi kujundamine.

Haridusmaterjalid

Tallinna Vesi loob ja jagab hariduslikke materjale lasteaedadele ja koolidele. Kõik haridusmaterjalid on kättesaadavad eesti ja vene keeles. Materjalid on olemas nii trükitud kujul kui ka allalaetavad ettevõtte kodulehelt.

Veeseminarid

Igal aastal käivad meie töötajad lasteaedades ja koolides külalistunde andmas. Räägime lastele sellest, kust tuleb joogivesi, kuidas vett säästa, ära hoida ummistusi ja kaitsta keskkonda.

Ekskursioonid ja avatud uste päevad

Igal aastal korraldab Tallinna Vesi avatud uste päevi veepuhastusjaamas ja reoveepuhastusjaamas, et anda elanikele võimalus tutvuda ettevõtte peamiste tootmisüksuste ja tegevusega. Suuremad grupid on teretulnud meie tootmisesse läbi aasta. Selleks viime läbi ekskursioone nii eesti kui ka vene keeles.

Avalikel üritustel osalemine

Osaleme aktiivselt kogukonnaüritustel, et suurendada elanike teadlikkust veega seotud teemadel. Tallinna Vesi jätkab panustamist Ülemiste Järvejooksu korraldamisesse, avades selleks puhuks muul ajal suletud sanitaarkaitseala.

2. Kohalik kogukond

Tallinna Vesi toetab kogukonnaalgatusi, pakkudes avalikel sündmustel kasutamiseks veepaake. Samuti avab Tallinna Vesi avalikke joogipunkte nii sise- kui ka välitingimustes, et muuta kraanivesi avalikes kohtades paremini kättesaadavaks. Selleks tehakse koostööd ka Tallinna linnaga. Täna on avalikud joogiveekraanid Viru tänaval, Harju tänaval, Politseipargis, Kadrioru pargis ja Järvevana tee kergliiklusteel, Energia Avastuskeskuses, T1 keskuses asuvas SuperSkypargis ja Tallinna Lennujaamas.

Oleme valinud väikese hulga projekte ja organisatsioone, keda toetame iga-aastaselt annetusega. Kutsume ka oma töötajaid ühiskonnale tagasi andma, võimaldades meeskondadel pühendada ühe päeva heategevusele. Samuti oleme otsustanud jõuluajal teha suuremate kingituste asemel heategevusliku annetuse mõnele olulisele algatusele.

Veepaagid avalikel üritustel

Võimalusel pakume veepaake sponsorluse korras kasutamiseks avalikel üritustel, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • Spordiüritused, mis leiavad aset Tallinnas.
 • Laste- ja noorteüritused, millest võtab osa enam kui 100 osalejat ja mis toimuvad Tallinnas.
 • Avalikud kogukonnaüritused, mis toimuvad Tallinnas ja mille eesmärk on keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Veepaagi üleandmisel lepitakse kirjalikult kokku kasutuspõhimõtetes, millega ürituse korraldaja tagab veepaagi ja selle kasutajate turvalisuse.

Avalikud joogiveekraanid

Igal aastal avab Tallinna Vesi mõne uue avaliku joogiveekraani, olgu siis sise- või väilitingimustes. Näiteks võib kraan asuda avalikus ruumis nagu muuseumis, sadamas, lennujaamas, kaubanduskeskuses vms.

Vähemate võimalustega inimeste toetamine

Tallinna Vesi toetab ka organisatsioone, kes vajavad meie abi, et pakkuda vähemate võimalustega inimestele paremaid võimalusi. Näiteks teeme juba aastaid koostööd Eesti Invaspordi Liiduga ja lasteaiaga Õunake.

Töötajate kaasamine

Selleks, et kaasata Tallinna Vee töötajaid aktiivselt kogukonnaprojektidesse, anname tööandjana soovi korral igaühele vaba päeva vabatahtlikuks tööks ja oleme ellu kutsunud projekti “Ajaannetaja”.

Meie soov on aga teha enamgi kui meilt nõutakse ning oodatakse, selleks et mõjutada positiivselt nii ümbritsevat looduskeskkonda kui inimeste elukvaliteeti. Lisaks kvaliteetse teenuse pakkumisele anname endast parima, et läbi kaasamise ning teadlikkuse kasvu panustada kogukonna heaolusse.

Julgustame ka teisi ettevõtteid tegema enamat kui peab või on seadusega nõutud. 2012. aastal allkirjastasime koos 17 ettevõttega kokkuleppe, arendamaks läbi avatud suhtluse ja koostöö vastutustundlikku ettevõtlust Eestis.

Loodud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum jagab igal aastal koos EBS-i Eetikakeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kvaliteedimärgiseid Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi (CSR ehk enesehindamise vahendi) ankeedi täitnud ja tugeva tulemuse saavutanud ettevõtetele, kes peavad vastutustundliku ettevõtluse edendamist oluliseks. Eelkõige väljendab see läbimõeldud tegevust ning mitmekülgselt hoolivat käitumist ümbritseva inim- ja looduskeskkonna ning sidusgruppide suhtes. Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaati väljastatakse ettevõtetele koos võimalusega kasutada pronks-, hõbe- või kuldtaseme kvaliteedimärgist.

 • Aastatel 2012 ja 2015-2018 omistati ettevõttele indeksi kuldtase.
 • Aastatel 2013-2014 tunnistati meid hõbetaseme kvaliteedimärgise vääriliseks.
 • 2009. aastal jagasime vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal koos Swedbank AS-iga 1.-2. kohta.