Muutub kastmisvee tagasiarvestamise kord

Kastmisvee tagasiarvestus tähendab, et me ei võta suvisel kastmisperioodil elamuomanikest või –valdajatest klientidelt kastmisvee kanaliseerimise eest tasu. Tagasiarvestatav summa kajastub kliendi vee-ja kanalisatsiooniteenuse arvel ettemaksuna.

Käesolevast aastast alates on tagasiarvestuse saamiseks kaks võimalust:

1. Tagasiarvestuse aluseks on suvise ning talvise perioodi vahe. Sellisel juhul on maksimaalseks tagasiarvestatavaks koguseks kuni 20m3.

Tagasiarvestuse aluseks on meie poolt paigaldatav lisaveearvesti. Soovitame täiendava veearvesti paigaldamist juhul kui Teie tavapärane suvine kanaliseerimata veekogus on suurem kui 20m3. Seda peaks tegema enne 31. märtsi 2016.a., vastasel juhul ei ole alanud kalendriaasta eest võimalik tagasiarvestust suuremas mahus teha.

Tagasiarvestuse eelduseks elamu (kinnistu/krundi) omanikele või valdajatele on:

  • meie poolt aktsepteeritud veearvesti;
  • kehtiv veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste ostu-müügi leping (maksimaalselt kolmekuise näiduteatamise tsükliga);
  • antud kinnistu tarbimisajalugu vähemalt möödunud aasta oktoobrist;
  • lepingus kokkulepitud sagedusel teatatud veearvesti näidud kogu aasta jooksul; õigeaegselt tasutud arved.

Kastmisvee tagasiarvestuse kohta saad lähemalt lugeda siit.