Muudatused ASi Tallinna Vesi põhiteenusega seotud lisateenuste hindades

Lähtuvalt Konkurentsiameti 4.12.2018 otsusest kinnitada ASi Tallinna Vesi põhiteenustega seotud hinnakirjad, kehtivad alates 2.02.2019 ettevõtte tegevuspiirkonnas alljärgnevas tabelis toodud hinnad.

Veemagistraalide sulgemised (min arvestuslik aeg 1 tund) 135,87 €/tund
Ette teatamata veemagistraali sulgemine ja sulgemine veetorustiku vigastamise korral iga tund probleemi tekkimisest probleemi lõppemiseni (min arvestuslik aeg 1 tund) 346,94 €/tund
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti asendamine:
DN 15-20 29,00 €/tükk
DN 25-32 130,17 €/tükk
DN 40 143,00 €/tükk
DN 50 170,00 €/tükk
DN 80 233,28 €/tükk
DN 100 249,12 €/tükk
Kastmisvesi (arvesti) 10,50 €/tükk
Lisaveearvesti paigaldamine kastmisvee tagasiarvestamiseks eraisikust klientidele 16,29 €/tükk
Kastmisvee lisaveearvesti hooldamine ja taatlemine 13,44 €/tükk

 

Lisaks on alates 2.02.2019 ASi Tallinna Vesi klientide jaoks mitmed lisateenused tasuta. Täpsema ülevaate muudatustest leiab rubriigist “Lisateenuste hinnakirjad”: https://tallinnavesi.ee/klient/arveldamine/lisateenuste-hinnakirjad/.