Kuidas toimub kastmisvee tagasiarvestus?

Ka sel aastal teeb AS Tallinna Vesi oma elamuomanikest või –valdajatest klientidele meeldiva kingituse ning ei võta suvisel kastmisperioodil oma aiapidajatest klientidelt kastmisvee kanaliseerimise eest tasu.

Tagasiarvestuse saamiseks on kaks võimalust:

  • Tagasiarvestus tehakse suvise-talvise perioodi vahena. See tähendab, et veearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile ning vajadusel täiendavalt 31.03 ja 30.09 kuupäeva seisuga.
  • Juhul, kui tagasiarvestuse aluseks on paigaldatav lisaveearvesti, tuleb pea- ja lisaveearvesti näidud teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tagasiarvestuse eelduseks on kokkulepitud sagedusega näitude edastamine meile läbi aasta ning arvete tähtaegne tasumine.

NB! Sel aastal ei tee me kanaliteenuse tagasiarvestuse kohta enam klientidele eraldi arvet. Tagasi arvestatud summa kajastub kliendile kastmisperioodile järgneval kuul väljastataval arvel ettemaksuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest.