Kastmisvee tagasiarvestus

Käesoleval aastal on tagasiarvestuse saamiseks kaks võimalust:

Tagasiarvestuse aluseks on suvise ning talvise perioodi vahe. Sellisel juhul on maksimaalseks tagasiarvestatavaks koguseks kuni 20m3.

  • Veearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile ning vajadusel täiendavalt 31.03 ja 30.09 kuupäeva seisuga.
  • Kui arveldusperioodid ei kattu suvise kastmisvee tagasiarvestuse perioodiga ja meieni ei ole jõudnud näidud 31.03 ja 30.09 seisuga, tehakse tagasiarvestus suvise perioodi pii­resse langeva arveldusperioodi osas. Seega saab tagasiarvestuse lühema perioodi eest. Suvise perioodi algus ja/või lõppnäidu olemasolul teeme tagasiarvestuse olemasolevate näi­tude järgi.

Tagasiarvestuse aluseks on meie poolt paigaldatav lisaveearvesti. Soovitame täiendava veearvesti paigaldamist juhul kui Teie tavapärane suvine kanaliseerimata veekogus on suurem kui 20m3. Seda peaks tegema enne 31. märtsi 2016.a., vastasel juhul ei ole alanud kalendriaasta eest võimalik tagasiarvestust suuremas mahus teha.

On küll. Veearvesti paigaldab AS Tallinna Vesi. Veearvestiga seotud kulud tasub vastavalt kehtivale hinnakirjale klient.

Veearvesti paigaldamiseks palume Teil võtta ühendust kliendiinfo telefonil 6262 200 või anda soovist teada e-kirjaga tvesi@tvesi.ee.

Lisaveearvesti paigaldamisel tuleb Teil vastavalt kehtivale hinnakirjale arvestada järgmiste kuludega:

  • lisaveearvesti paigaldamine kastmisvee tagasiarvestamiseks eraisikust klientidele 30,80 EUR (km-ga)
  • kastmisvee lisaveearvesti hooldamine ja taatlemine 16,40 EUR (km-ga)

Alates 1. märtsist 2016.a. muutus kastmisvee tagasiarvestamise kord. Sellega on eraldi veearvesti puudumisel edaspidi maksimaalseks tagasiarvestatavaks veekoguseks 20m3 aastas.

Tagasiarvestuse eelduseks elamu (kinnistu/krundi) omanikele või valdajatele on:

  • meie poolt aktsepteeritud veearvesti;
  • kehtiv veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste ostu-müügi leping (maksimaalselt kolmekuise näiduteatamise tsükliga);
  • antud kinnistu tarbimisajalugu vähemalt möödunud aasta oktoobrist;
  • lepingus kokkulepitud sagedusel teatatud veearvesti näidud kogu aasta jooksul;
  • õigeaegselt tasutud arved.