Tallinna Vee 5 lubadust kliendile

1. Tagame kvaliteetse joogivee

Joogivee kvaliteedi ja survega seotud probleemidele reageerime hiljemalt järgmisel tööpäeval.

2. Hoiame ümbritsevat keskkonda

Ühiskanalisatsiooni ummistused kõrvaldame hiljemalt 12 tunni jooksul.

3. Vastame klientide pöördumistele kiiresti

Vastame saabunud pöördumistele 3 tööpäeva jooksul.

4. Oleme arvelduses täpsed

Veearvesti ebatäpsuse kahtluse korral teostame veearvestile mõõtetäpsuse kontrolli ja väljastame otsuse 2 tööpäeva jooksul. Ebatäpse arve korral väljastame parandusarve hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

5. Peame kokkulepetest kinni

Planeeritud sulgemiste korral tagame vee lubatud ajal või varem. Avariist tingitud veekatkestuse korral taastame veevarustuse 24 tunni jooksul. Kui meie spetsialistid on kokku leppinud kohtumise, jõuame kohale õigeaegselt.

 

Ülaltoodud lubaduste rikkumise korral maksame 20 eurot hüvitist klientidele, kellel on Tallinna Veega sõlmitud teenusleping ja kes on täitnud ettevõtte ees korrektselt oma lepingulisi kohustusi. Reeglina tehakse hüvitise ulatuses tasaarveldus tarbimise eest esitatavast arvest.