Taotlused ja üldtingimused

Tehniliste tingimuste taotlus

Liitumistaotlus

Ehituse pakkumuse taotlus minikonkursi läbiviimiseks

Liitumislepingu üldtingimused

Teenuslepingu üldtingimused

Liitumispunkti ehituse üldtingimused

Andmekaitse tingimused (privaatsuspoliitika)

 

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks soodustingimustel:

Muuga aedlinna ühisveevärgiga

Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooniga

Saue linna ühisveevärgiga

Saue linna ühiskanalisatsiooniga