Raamlepingu partnerid

Alates 01.04.2021 valib AS Tallinna Vesi liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtete seast:

Ettevõte Hinnang (1-7)
Altmer OÜ
💬
Viimsi Keevitus AS
💬
Megido OÜ
💬
Watercom OÜ
💬
AS Merko Ehitus Eesti
💬
Saveka Torutööd OÜ koos Santeh-Ehituse OÜ-ga
💬
RIA Stanteks OÜ
💬
AS EG Ehitus koos InfraRoad OÜga
AS KE Infra
MSM OÜ
OÜ Baurexi koos Algera Infra OÜ-ga
Terrat AS
Vensen AS