Kastmisvesi

Alates 1. märtsist 2016. a muutus kastmisvee tagasiarvestamise kord. Sellega on eraldi veearvesti puudumisel edaspidi maksimaalseks tagasiarvestatavaks veekoguseks 20 m³ aastas.

Tagasiarvestuse eelduseks elamu (kinnistu/krundi) omanikele või valdajatele on:

 • meie poolt aktsepteeritud veearvesti;
 • kehtiv veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste müügileping (maksimaalselt kolmekuise näiduteatamise tsükliga);
 • antud kinnistu tarbimisajalugu vähemalt möödunud aasta oktoobrist;
 • lepingus kokkulepitud sagedusel esitatud veearvesti näidud kogu aasta jooksul, õigeaegselt tasutud arved.

Tagasiarvestuse saamiseks on klientidel kaks võimalust:

Tagasiarvestuse aluseks on kastmisperioodi (01. aprill – 30. september) ning talvise perioodi (01. oktoober – 31. märts) vahe. Sellisel juhul on maksimaalseks tagasiarvestatavaks koguseks kuni 20 m³.

 • Veearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile ning vajadusel täiendavalt 31.03 ja 30.09 kuupäeva seisuga.
 • Kui arveldusperioodid ei kattu suvise kastmisvee tagasiarvestuse perioodiga ja meieni ei ole jõudnud näidud 31.03 ja 30.09 seisuga, tehakse tagasiarvestus suvise perioodi piiresse langeva arveldusperioodi osas. Seega saab tagasiarvestuse lühema perioodi eest. Suvise perioodi algus- ja/või lõppnäidu olemasolul teeme tagasiarvestuse olemasolevate näitude järgi.
 • Kui kõik eelpool nimetatud tingimused on täidetud, teeme tagasiarvestuse pärast kastmisperioodi lõppu järgmisel arvel.

Tagasiarvestuse aluseks on meie poolt paigaldatav kastmisveearvesti. Soovitame täiendava kastmisveearvesti paigaldamist juhul, kui Teie tavapärane suvine kanaliseerimata veekogus on suurem kui 20 m³.

 • Kastmisveearvesti paigaldamiseks tuleb eelnevalt küsida AS-i Tallinna Vesi nõusolekut.
 • Kastmisveearvesti paigalduseks tuleb Teil ette valmistada kinnistu veemõõdusõlm vastavalt „Kastmisveearvestiga veemõõdusõlme tüüpskeemile“, mille leiate aadressil: https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/projekteerimine/veevarustuse-projekteerimine/veemoodusolm/
 • Pea- ja kastmisveearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile.
 • Lisaveearvesti paigaldamisel tuleb Teil vastavalt kehtivale hinnakirjale arvestada järgmiste kuludega:
  • kastmisveearvesti paigaldamine kastmisvee tagasiarvestamiseks eraisikust klientidele 30,80 EUR (km-ga). Hind 30,80 EUR (km-ga) sisaldab vee-ettevõtja esindaja poolt kastmisveearvesti paigaldust kinnistu veemõõdusõlme, mitte kastmisvee veemõõdusõlme välja ehitamist kinnistule.
  • kastmisveearvesti hooldamine ja taatlemine 16,40 EUR (km-ga).

Kastmisvee tagasiarvestuse avaldus

Küsimuste korral võtke meiega ühendust telefonil 62 62 200 või e-kirja teel: tvesi@tvesi.ee