Kastmisvesi

Eraklientidel on võimalik paigaldada kinnistule kastmisvee lisaveearvesti, et haljastuse kastmiseks kasutatava vee puhul kanalitasu ei lisanduks.

Lisaarvesti paigaldamiseks on vajalik ette valmistada nõuetele vastav veemõõdusõlm. Täpsem info on leitav veemõõdu sõlmede tehnilistes nõuetes peatükis “Kastmisvee arvesti”, vt tehnilisi nõudeid siit. 

Veemõõdusõlme rajamiseks palume teil pöörduda mõne torustikutöid teostava ettevõtte poole ja juhtida nende tähelepanu Tallinna Vee nõuetele, sest arvesti paigaldatakse vaid neist põhimõtetest lähtuvasse veemõõdusõlme.

NB! Arvesti paigaldab ettevalmistatud veemõõdusõlme alati Tallinna Vesi, mitte veemõõdusõlme ehitav ettevõte!

Lisaarvesti paigaldamisel tuleb arvestada sellega, et mõõdusõlme rajamine ning arvesti paigaldamine toimub kliendi kulul, samuti peab klient tasuma iga viie aasta tagant kastmisvee arvesti taatlemise kulu. Lisaarvesti paigaldamise ja taatlemisega seotud hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Nõuetele vastava veemõõdusõlme valmimise järel palume täita avaldus iseteeninduses või pöörduda Tallinna Vee klienditeeninduse poole, et leppida kokku lisaarvesti paigaldamine.

Pea- ja kastmisveearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile.