Kas kastmisvee arvestamiseks on võimalik paigaldada eraldi veearvesti?

On küll. Veearvesti paigaldab AS Tallinna Vesi. Veearvestiga seotud kulud tasub vastavalt kehtivale hinnakirjale klient. Pea- ja lisaveearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokku lepitud arveldusperioodile.
Lisaveearvesti paigaldamise soovi korral tuleb esitada meile kooskõlastamiseks veemõõdusõlme ümberehituse projekt. Kastmisvee ühendus lisatakse peale peaveearvestit ning kastmisveearvestina kasutatakse korter-tüüpi külmaveearvestit (läbimõõt DN15 mm ja pikkus 110mm), mis peab olema paigaldatud konsoolile.