Halduslepingud

Tallinna linnaga sõlmitud 12.01.2001 Teenusleping koos muudatustega on eraõiguslike elementidega avalik-õiguslik kompleksleping (nn PPP ehk public private partnership leping), mis reguleerib, millistel tingimustel on pooled kokku leppinud Tallinna elanikele veeteenust osutada.