2011.aasta tariifitaotlus

05.11.2010 – AS Tallinna Vesi tariifitaotluse kaaskiri Konkurentsiametile

05.11.2010 – AS Tallinna Vesi tariifitaotlus 2011-2015

05.11.2010 – Lisa 1 tariifitaotlusele – Oxera aruanne (ENG)

28.02.2011 – Konkurentsiameti esialgne analüüs AS Tallinna Vesi tariifitaotluse osas

29.03.2011 – AS Tallinna Vesi vastus Konkurentsiametile

29.03.2011 – AS Tallinna Vesi lisakommentaarid Konkurentsiameti väidetele

29.03.2011 – Lisad AS Tallinna Vesi vastuskirjale

02.05.2011 – Konkurentsiameti otsus AS Tallinna Vesi tariifitaotluse osas