Dividendid

AS Tallinna Vesi dividendipoliitika on tagada iga-aastane dividendide reaalkasv.

PUHASKASUM
MAKSTUD DIVIDENDE A-aktsia kohta
DIVIDENDI

VÄLJAMAKSUMÄÄR* (%)

DIVIDENDI ÜHE A-AKTSIA KOHTA
  milj. EEK tuh. EUR milj. EEK tuh. EUR EEK EUR
2002 146 9 343 45 2 876 31 2,25 0,14
2003 105 6 681 75 4 793 72 3,75 0,24
2004 173 11 054 112 7 158 65 5,6 0,36
2005 174 11 143 157 10 034 90 7,85 0,50
2006 248 15 853 196 12 527 79 9,8 0,63
2007 278 17 757 249 15 914 90 12,45 0,80
2008 296 18 916 230 14 700 78 11,5 0,73
2009 340 21 726 500 31 956 147 25 1,60
2010 257 16 405 250 16 000 97,5 12,5 0,80
2011 21 513 16 800 78,1 0,84
2012 22 599 17 400 77,0% 0,87
2013 19 936 18 000 90,3% 0,90
2014 17 943 18 000 100,3% 0,90
2015 19 858 18 000 90,6% 0,90
2016 18 390 10 800 58,7% 0,54
2017
7 211 7 201 99.9% 0,36

 

*Dividendi väljamaksumäär = (makstud dividende/puhaskasum)*100

Ettevõtte aktsiakapital koosneb 20 miljonist A-aktsiast ja ühest eelisaktsiast ehk B-aktsiast

B-aktsia omanikule makstakse dividendi 600 EUR aktsia kohta.

ASi Tallinna Vesi dividendiväljamakse aruandeaasta kasumist tehakse aruandeaastale järgneval aastal.