Aktsionärid

  • 31.12.2017 aasta seisuga on Ettevõttel 5 385 aktsionäri.
  • Ettevõttel on 20 miljonit A-aktsiat ja 1 B-aktsia. A-aktsiatest 30% so 6 000 0000 on alates 1.06.2005 noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.
  • 20,5% Ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate omanikeks on välismaised institutsionaalsed investorid, 20,7% omanikeks on Eesti institutsionaalsed investorid ja 58,8% omanikeks jaeinvestorid.
  • Peale põhiaktsionäride United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna linna ei ole ühegi aktsionäri osalus suurem kui 2% Ettevõtte aktsiakapitalist.
  • Nõukogu ja juhatuse liikmetest omab aktsiaid vaid Riina Käi (100 aktsiat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.12.2017

  Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist
1 – 100 2 067 38,4% 103 565 0,5%
101 – 200 915 17,0% 142 433 0,7%
201 – 300 512 9,5% 132 486 0,7%
301 – 500 532 9,9% 220 375 1,1%
501 – 1 000 585 10,9% 440 531 2,2%
1 001 – 5 000 603 11,2% 1 301 274 6,5%
5 001 – 10 000 86 1,6% 617 953 3,1%
10 001 – 50 000 67 1,2% 1 309 907 6,5%
50 000 + 18 0,3% 15 731 476 78,7%
KOKKU 5 385 100,0% 20 000 000 100,0%