Aktsionärid

  • 31.12.2018 aasta seisuga on Ettevõttel 5 125 aktsionäri.
  • Ettevõttel on 20 miljonit A-aktsiat ja 1 B-aktsia. A-aktsiatest 30% so 6 000 0000 on alates 1.06.2005 noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.
  • 20,5% Ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate omanikeks on välismaised institutsionaalsed investorid, 20,7% omanikeks on Eesti institutsionaalsed investorid ja 58,8% omanikeks jaeinvestorid.
  • Peale põhiaktsionäride United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna linna ei ole ühegi aktsionäri osalus suurem kui 2% Ettevõtte aktsiakapitalist.
  • Nõukogu ja juhatuse liikmetest omab aktsiaid vaid Riina Käi (100 aktsiat).

Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.12.2018