Aktsionärid

  • 31.03.2021 aasta seisuga on Ettevõttel 8934 aktsionäri.
  • Ettevõttel on 20 miljonit A-aktsiat ja 1 B-aktsia. A-aktsiatest 30% so 6 000 0000 on alates 1.06.2005 noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.
  • 17,5% Ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate omanikeks on välismaised institutsionaalsed investorid, 22,3% omanikeks on Eesti institutsionaalsed investorid ja 60,2% omanikeks jaeinvestorid.
  • Peale põhiaktsionäride Tallinna linna ja OÜ Utilitase ei ole ühegi aktsionäri osalus suurem kui 5% Ettevõtte aktsiakapitalist.

Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.03.2020

  Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist
1 – 100 2,334 42.5% 112,845 0.6%
101 – 200 925 16.8% 144,317 0.7%
201 – 300 480 8.7% 124,541 0.6%
301 – 500 497 9.0% 206,321 1.0%
501 – 1 000 539 9.8% 405,505 2.0%
1 001 – 5 000 558 10.2% 1,205,173 6.0%
5 001 – 10 000 82 1.5% 598,039 3.0%
10 001 – 50 000 59 1.1% 1,167,807 5.8%
50 000 + 19 0.3% 16,035,452 80.2%
KOKKU 5,493 100.0% 20,000,000 100.0%