Aktsionärid

  • 31.05.2021 seisuga oli Ettevõttel 8 709 aktsionäri.
  • Ettevõttel on 20 miljonit A-aktsiat ja 1 B-aktsia. A-aktsiatest 30%, s.o 6 000 0000 aktsiat noteeriti 01.06.2005 Tallinna börsi põhinimekirjas.31.05.2021 seisuga on vabalt kaubeldavad 24,58% Ettevõtte A-aktsiatest, s.o 4 916 166 aktsiat. 03.06.2021 võttis aktsionäride üldkoosolek vastu otsuse tühistada B-aktsia.
  • Ettevõtte vabalt kaubeldavate aktsiate omanikeks on 8,8% ulatuses välismaised institutsionaalsed investorid, 26,8% ulatuses Eesti institutsionaalsed investorid ja 64,4% ulatuses jaeinvestorid.
  • Peale põhiaktsionäride Tallinna linna ja OÜ Utilitase ei ole ühegi aktsionäri osalus suurem kui 5% Ettevõtte aktsiakapitalist.

Aktsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.05.2021

Aktsionäride arv Aktsionäride % Aktsiate arv % aktsiakapitalist
1 – 100 5,403 62.0% 177,165 0.9%
101 – 200 1,063 12.2% 163,607 0.8%
201 – 300 524 6.0% 135,438 0.7%
301 – 500 523 6.0% 215,743 1.1%
501 – 1 000 547 6.3% 414,448 2.1%
1 001 – 5 000 516 5.9% 1,118,122 5.6%
5 001 – 10 000 76 0.9% 564,349 2.8%
10 001 – 50 000 47 0.5% 945,507 4.7%
50 000 + 10 0.1% 16,265,621 81.3%
KOKKU 8,709 100.0% 20,000,000 100.0%