Purgimisteenuse korraldus Tallinnas

Purgimisteenusega seotud hinnakiri alates 01.08.2019

Vastavalt Tallinna linna “Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale”:

  • Peab purgimisteenust osutaval ettevõttel olema teenuse osutamiseks sõlmitud leping vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.
  • Purgimisteenust osutav ettevõtja kohustub väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress ja äraveetud reovee kogus.

OLE TEADLIK, KUHU SINU REOVESI VIIAKSE – jõuab see puhastisse või reostusena keskkonda?

AS-il Tallinna Vesi on Tallinnas kaks ametlikku purgimiskohta.

Kehtiv leping AS-iga Tallinna Vesi on järgmistel purgimisteenust osutavatel ettevõtetel:

  • AS Connecto Eesti
  • E-koristus OÜ
  • Fekalist OÜ
  • Geotrans OÜ
  • Hansadiil OÜ
  • HardiTrans OÜ
  • HKScan Estonia AS
  • Keila Eritehnika OÜ
  • Kemmerling OÜ
  • KVD Systems OÜ
  • Käimlarent OÜ
  • Multivara Transport OÜ
  • NewPlanet OÜ
  • OÜ Survepesu24.ee
  • Ragn-Sells AS
  • Ramirent Baltic AS
  • Rentman OÜ
  • Roman Rudakov FIE
  • Sagro AS
  • Sergei Ojamäe FIE
  • Sobinjakov Konstantin FIE
  • Survepesu OÜ
  • Toruabi OÜ
  • Trans-Toomapojad OÜ
  • Uniclean OÜ
  • Vaggen AS
  • Valdor Trans OÜ
  • Watercom OÜ