Purgimisteenuse korraldus Tallinnas

Purgimisteenusega seotud hinnakiri alates 05.11.2020

Vastavalt Tallinna linna “Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale”:

 • Peab purgimisteenust osutaval ettevõttel olema teenuse osutamiseks sõlmitud leping vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.
 • Purgimisteenust osutav ettevõtja kohustub väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress ja äraveetud reovee kogus.

OLE TEADLIK, KUHU SINU REOVESI VIIAKSE – jõuab see puhastisse või reostusena keskkonda?

AS-il Tallinna Vesi on Tallinnas kaks ametlikku purgimiskohta: Paljassaare ja Raba tänaval. Väljaspoolt teeninduspiirkonda pärit vett võtame vastu vaid Paljassaare purglas.

Kehtiv leping AS-iga Tallinna Vesi (10.11.2020 seisuga) on järgmistel purgimisteenust osutavatel ettevõtetel:

 • AS Connecto Eesti
 • Fekalist OÜ
 • Geotrans OÜ
 • HardiTrans OÜ
 • Kemmerling OÜ
 • Käimlarent OÜ
 • Multivara Transport OÜ
 • NewPlanet OÜ
 • OÜ Survepesu24.ee
 • Ragn-Sells AS
 • Rentman OÜ
 • Roman Rudakov FIE
 • Sergei Ojamäe FIE
 • Stanislav Sobinyakov FIE
 • Survepesu OÜ
 • Toruabi OÜ
 • Trans-Toomapojad OÜ
 • Uniclean OÜ
 • United Capital OÜ
 • Vaggen AS
 • Valdor Trans OÜ
 • Watercom OÜ