AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse kohtuistungi aeg on muutunud

 

07. jaanuaril 2015. aastal teavitas AS Tallinna Vesi, et Tallinna Halduskohus on määranud ettevõtte ning Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse algusajaks 30. jaanuari 2015. aastal.

AS Tallinna Vesi teavitab oma aktsionäre, et Tallinna Halduskohus on rahuldanud Konkurentsiameti poolse avalduse muuta kohtuistungi aega. Kohus alustab asja läbivaatamist 28. jaanuaril 2015. aastal toimuval istungil.