AS Tallinna Vesi dividendiettepanek: 0,54 eurot aktsia kohta, senine dividendipoliitika jäetakse muutmata

AS Tallinna Vesi dividendiettepanek: 0,54 eurot aktsia kohta, senine dividendipoliitika jäetakse muutmata

21. aprillil 2017 otsustas AS Tallinna Vesi nõukogu teha aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2016. aasta eest A-aktsia omanikele dividende 0,54 eurot ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta.

Ettevõtte nõukogu otsustas jätta senise dividendipoliitika muutmata. Ettepaneku kohaselt makstakse 2017. aasta juunis välja 60% dividendimaksest, ülejäänud 40% osas langetatakse otsus pärast käimasoleva tariifivaidluse lõppu. Nii riigikohtust kui ka rahvusvahelisest arbitraažikohtust ootab ettevõte otsuseid käesoleva aasta jooksul.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 26. juunil 2017. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse 16. juunil 2017 kell 23.59.

         Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee