AS-i Tallinna Vesi tariifivaidluste kohtumenetlus nüüd avalik

15. veebruaril 2012. a. rahuldas Tallinna Halduskohus AS-i Tallinna Vesi avalduse menetleda Konkurentsiameti vastu esitatud kaebusi avalikult.

Kommunaalettevõtted, mis on üldjuhul loomulikud monopolid, peaksid oma tegevuses nii klientide kui aktsionäridega olema täielikult läbipaistvad. AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul võimaldavad avatud kommunikatsioon ja läbipaistvus avalikkusel paremini mõista tariifi eest pakutava teenuse sisu. “Avalik menetlemine kindlustab kõikide tariifide kehtestamisega seotud oluliste põhimõtete avalikustamise,” lisas ta.

Plenderleithi sõnul on veemajanduses sellisteks olulisteks põhimõteteks: kehtestada ning avalikustada vajalikud kvaliteedistandardid, kontrollida jooksvalt nende täitmist, muuhulgas erapooletu auditiga, ning alles seejärel arvutada nende standardite täitmiseks vajaminevad põhjendatud kulud ja kasum.

AS Tallinna Vesi on esitanud Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu kaks kaebust, vaidlustades nii Konkurentsiameti 2. mai 2011.a. otsuse mitte kooskõlastada ettevõtte 2011. aasta hinnataotlust kui ka Konkurentsiameti 10. oktoobri 2011.a. ettekirjutust, millega kohustati ettevõtet alandama kehtivaid tariife 1/3 võrra. 6. veebruaril 2012.a. otsustas Tallinna Halduskohus liita eelmainitud kohtuasjad ühte menetlusse. Kohtuistungi toimumine ega kuupäev ei ole veel otsustatud.