Olulisemate muudatuste loetelu

Jaanuar 2019: Täiendatud nõudeid servituutidele Mai/Juuni 2018: Täiendatud nõudeid veemõõdusõlmele Aprill 2018: Täiendatud nõudeid hüdrantidele Täiendatud kaevude ja sulgesedmete luugikomplektide...

10. aprill 2018 Loe edasi

Kaevude ja sulgeseadmete luugikomplektid

Kirjeldatavad luugikomplektide nõuded on ette nähtud kasutamiseks AS Tallinna Vesi omandisse ja opereerimisele tulevatele veevarustuse-, reovee- ja sademeveetorustikele. Kui tee...

10. aprill 2018 Loe edasi

Tulekustutus

Projektis peab eraldi käsitletud tulekustutusvee vajaduse ja selle tagamine. Käesolev peatükk käsiteleb tulekustutusvee tagamist ühisveevärgist. Projekteerimisel peab arvestama, et tulekahju...

10. aprill 2018 Loe edasi