Olulisemate muudatuste loetelu

Jaanuar 2019: Täiendatud nõudeid servituutidele Mai/Juuni 2018: Täiendatud nõudeid veemõõdusõlmele Aprill 2018: Täiendatud nõudeid hüdrantidele Täiendatud nõudeid kaevude ja sulgeseadmete...

10. aprill 2018 Loe edasi

Kaevude ja sulgeseadmete luugikomplektid

Kirjeldatavad luugikomplektide nõuded on ette nähtud kohaldamiseks AS-i Tallinna Vesi omandisse ja opereerimisele tulevate veevarustuse-, reovee- ja sademeveetorustike projekteerimisel. Kui...

10. aprill 2018 Loe edasi

Tulekustutus

Projektis peab olema eraldi käsitletud tulekustutusvee vajadus ja selle tagamine. Käesolev peatükk käsitleb tulekustutusvee tagamist ühisveevärgist. Projekteerimisel peab arvestama, et...

10. aprill 2018 Loe edasi