2009. aasta

AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid 2009. aastal väga head ning ettevõte on pidevalt ületanud toote ning teenuse kvaliteedile 2001. aastal...

19. oktoober 2011 Loe edasi

2010. aasta 9 kuud

AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid 2010. aasta kolmandas kvartalis väga head, joogivee kvaliteedinäitajad olid kõrgel tasemel ning teenuste tarnekindlus näitas...

19. oktoober 2011 Loe edasi

2010. aasta I poolaasta

AS Tallinna Vesi üldised tootmistulemused halvenesid 2010. aasta esimeses kvartalis seoses erakordsete ilmastikuoludega, mis olulisel määral mõjutasid teenusekatkestuste ning kliendkaebuste...

19. oktoober 2011 Loe edasi

2010. aasta koondtulemused

Vee kvaliteet oli Tallinnas 2010. aastal kõrgeimal tasemel, samas mõjutasid olulisel määral AS Tallinna Vesi üldist tegevust terve möödunud aasta...

19. oktoober 2011 Loe edasi

2010. aasta I kvartal

AS Tallinna Vesi üldised tootmistulemused halvenesid 2010. aasta esimeses kvartalis seoses erakordsete ilmastikuoludega, mis olulisel määral mõjutasid teenusekatkestuste ning kliendkaebuste...

19. oktoober 2011 Loe edasi

2011. aasta I kvartal

AS Tallinna Vesi tootmistulemused 2011. aasta esimeses kvartalis ületasid märkimisväärselt möödunud aasta sama perioodi tulemusi, kuigi ka sel aastal esitasid...

19. oktoober 2011 Loe edasi

Konkurentsiamet on vaidlustanud AS-i Tallinna Vesi erastamise tariifimehhanismi õiguspärasuse

AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises peetavas kohtuvaidluses, milles AS Tallinna Vesi on vaidlustanud Konkurentsiameti otsuse mitte kooskõlastada ettevõtte poolt...

19. oktoober 2011 Loe edasi