Kastmisvee perioodide muutumisest

Ka käesoleval aastal ei võta Tallinna Vesi suvisel kastmisperioodil oma aiapidajatest klientidelt kastmisvee kanaliseerimise eest tasu.

AS Tallinna Vesi tagab soodustuse oma lepingulisi kohustusi täitvatele elamu (kinnistu/krundi) omanikele või valdajatele järgmistel tingimustel:

* on olemas ASi Tallinna Vesi poolt paigaldatud veearvesti
* on sõlmitud ASiga Tallinna Vesi kehtiv teenusleping (maksimaalselt kolmekuise näiduteatamise tsükliga);
* kliendil on olemas tarbimisajalugu antud kinnistul vähemalt eelmise aasta oktoobrist alates;
* klient teatab näidud lepingus kokkulepitud sagedusel läbi aasta;
* kliendi arved on tasutud tähtaegselt.

Kastmiseks kasutatud vee kogus määrtakse talvise (1. oktoober – 1. aprill) veetarbimise ja kastmisperioodi (1. juuli – 30. september) veetarbimise vahena juhul, kui viimane on suurem. Tagasiarvestus tehakse ainult kanalisatsiooniteenuse osas.

Seega ei ole kastmisvee tagasiarvestuse saamiseks tarvis lisanäite teatada. Samas soovime juhtida tähelepanu, et näidud tuleb esitada kuu lõpule järgneva kuu 5-ndaks kuupäevaks.

Kliendid, kellel on eelnevatel aastatel kastmisvee tagasiarvestuse avaldus juba esitatud, ei pea seda käesoleval aastal enam esitama. Esmakordseid kastmisvee tagasiarvestuse avaldusi võetakse vastu kuni 30. septembrini ettevõtte klienditeeninduses kas faksi teel 62 62 300 või e-postiga aadressil tvesi@tvesi.ee märksõnaga "kastmisvesi". Kastmisvee tagasiarvelduse avalduse saate siit. Kui edastate avalduse e-maili teel, lisage kindlasti oma e-mailile avaldus failina/manusena. Kastmisvee tagasiarvelduse avaldust saab täita otse ka AS Tallinna Vesi iseteeninduses.

Seoses käibemaksumäärade muutmisega alates 01.07.09 kohaldab AS Tallinna Vesi kastmisvee tagasiarvestuse perioodiks juuli, augusti ja septembri. Kastmiseks kasutatud vee kogus määrtakse talvise (1. oktoober – 1. aprill) ööpäevase keskmise veetarbimise ja kastmisperioodi (1. juuli – 30. september) ööpäevase keskmise veetarbimise vahena. Juhul, kui viimane on suurem, siis tehakse oktoobrikuus tagasiarvestus kanaliteenuse osas ja ümberarvestuse teel saadud summa kantakse kliendi ettemaksuks vee-ja kanalisatsiooniteenuse eest.

Kolmekuise näiduteatamise tsükliga kliendil,

· kelle suvine kvartal lõpeb 31.07.09, on võimalus kastmisvee soodustust taotleda juuli eest;

· kelle suvine kvartal lõpeb 31.08.09, on võimalus kastmisvee soodustust taotleda juuli ja augusti eest;

· kelle suvine kvartal lõpeb 30.09.09, on võimalus kastmisvee soodustust taotleda juuli, augusti ja septembri eest.

Igakuiselt näitu teataval kliendil on võimalus kastmisvee soodustust taotleda juuli, augusti ja septembri eest.